|  EN

Jia-Zhi Jun

Jia-Zhi Jun

Factory Manager

Guang-Hui Lan

Guang-Hui Lan

Production Director

Xi-Bo Yang

Xi-Bo Yang

Electrical Engineering

Li-Hui Lan

Li-Hui Lan

Robotic Application